تاريخ : دوشنبه هجدهم آذر 1392 | 2:59 | نویسنده : هادی احمدی
هدف عمده رشته حقوق اقتصادي آن است كه با آموزش مباني اقتصادي و اصول حاكم بر روابط بخش عمومي و خصوصي، نگرش جديدي ايجاد نمايد كه به موجب آن به جاي تعصب بر اصول لفظي و پيش ساخته با ابزار و بينش اقتصادي به ايجاد و تفسير قواعد و قوانين حقوقي پرداخته شود. دانشجويان اين رشته در طول مدت تحصيل با تحليل اقتصادي حقوق، حقوق مالياتي، حقوق بانكي، حقوق عمومي اقتصادي، حقوق جزاي اقتصادي،حقوق بين‌الملل اقتصادي، حقوق تجارت بين‌المللي، حقوق شركت هاي خارجي، حقوق اسناد تجاري و غيره آشنايي پيدا مي‌نمايند بطوري كه پس از اتمام تحصيل تسلطي بر مباحث پيش گفته پيدا مي‌نمايد.
در آزمون كارشناسي ارشد رشته حقوق اقتصادي از داوطلبان در پنج عنوان درسي امتحان به عمل مي‌آيد كه هر يك داراي منبع خاصي براي مطالعه بوده و مواد و ضرايب هر يك به شرح جدول ذيل مي‌باشد.


عنوان درس ضريب
متون حقوقي
حقوق مدني
حقوق تجارت
آيين دادرسي مدني
متون فقه
1
3
1
1
1


تاريخ : دوشنبه هجدهم آذر 1392 | 2:59 | نویسنده : هادی احمدی
حقوق محيط زيست حقوقي است كه به مطالعه قواعد موجود در زمينه محيط زيست مي‌پردازد و في‌الواقع مرتبط با حقوق محيط زيست مي‌باشد. اين رشته تنظيم كننده قواعد و فعاليت‌هايي است كه مي‌تواند صدماتي را كه انسانها ممكن است به كيفيت محيطي كه در آن زندگي مي‌كنند، وارد سازند.
در آزمون كارشناسي ارشد رشته حقوق محيط زيست از داوطلبان در چهار عنوان درسي امتحان به عمل مي‌آيد كه هر يك داراي منبع خاصي براي مطالعه بوده و مواد و ضرايب هر يك به شرح جدول ذيل مي‌باشد.


عنوان درس ضريب
متون حقوقي
جزاي اختصاصي
بين‌الملل عمومي
حقوق اداري
3
2
2
2


تاريخ : دوشنبه هجدهم آذر 1392 | 2:58 | نویسنده : هادی احمدی
رشته حقوق عمومي به بررسي و تبيين روابط في ما بين دولت و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي هر جامعه مي‌پردازد. مفهوم قدرت و حاكميت، حدود و ثغور اعمال حاكميت عمومي و چگونگي جلوگيري از تضييع حقوق افراد جامعه توسط مقامات عمومي از مباحث عمده اين گرايش مي‌باشد. حقوق اساسي، حقوق اداري ، حقوق كار و حقوق مالي از زير‌شاخه‌هاي اين گرايش به شمار مي‌آيد و هدف نهايي آن تبيين مفهوم قدرت حاكميت و چگونگي اعمال حاكميت عمومي با توجه به حفظ حقوق اشخاص مي‌باشد.
در آزمون كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي از داوطلبان در پنج عنوان درسي امتحان به عمل مي‌آيد كه هر يك داراي منبع خاصي براي مطالعه بوده و مواد و ضرايب هر يك به شرح جدول روبرو مي‌باشد.


عنوان درس ضريب
متون حقوقي
متون فقه
بين الملل عمومي
حقوق اداري
حقوق اساسي
1
1
1
2
2


تاريخ : دوشنبه هجدهم آذر 1392 | 2:57 | نویسنده : هادی احمدی
رشته حقوق خصوصي، در واقع حقوق مادر محسوب شده و به تنظیم روابط بین افراد جامعه با یکدیگر می پردازد و دولت در آن نقش قابل توجهی را ایفا نمی نماید. این شاخه حقوق از مباحث حقوق مدني، مسئوليت مدني،حقوق تجارت، آيين دادرسي مدني، متون فقه، قواعد فقه و اصول فقه بحث مي‌نمايد. دانشجويان اين رشته پس از فراغت از تحصيل تسلطي بر مباحث پيش گفته پيدا مي‌نمايند. جهت ورود به اين رشته از حقوق لازم است دانشجويان در آزمون كارشناسي ارشد حقوق شركت نمايند. آزمون دانشگاههاي سراسري معمولاً در بهمن ماه هر سال و آزمون دانشگاه آزاد در ارديبهشت ماه هرسال برگزار مي‌شود.
دانشجویان این گرایش واحدهایی چون حقوق مدنی، مسئولیت مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، متون فقه، اصول فقه و قواعد فقه را میگذرانند. در آزمون كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي از داوطلبان در پنج عنوان درسي امتحان به عمل مي‌آيد كه هر يك داراي منبع خاصي براي مطالعه بوده و مواد و ضرايب هر يك به شرح جدول ذيل مي‌باشد.


عنوان درس ضريب
متون حقوقي
حقوق مدني
حقوق تجارت
آيين دادرسي مدني
متون فقه
1
3
1
1
1


تاريخ : دوشنبه هجدهم آذر 1392 | 2:56 | نویسنده : هادی احمدی
حقوق تجارت بين‌الملل را مي‌توان مجموعه‌اي از قواعد حاكم بر مبادلات تجاري ميان اشخاص حقيقي و حقوقي دانست كه واجد خصيصه فرامرزي يا داراي عنصري خارجي است. موضوعاتي نظير بيع بين‌المللي كالاها، حقوق حمل و نقل‌هاي بين‌المللي، سازمان تجارت جهاني، شركتهاي چندمليتي، تجارت الكترونيك، تعارض قوانين، حقوق انرژي و داوريهاي بين‌المللي در اين رشته مورد مطالعه قرار مي‌گيرند. فقر شديد منابع مطالعاتي و نيروي انساني متخصص در اين زمينه عرصه را براي فعاليتهاي حرفه‌اي و پژوهشي دانشجويان اين رشته مهيا كرده است. تسلط به زبانهاي خارجي به ويژه زبان انگليسي، لازمه فعاليتهاي موثر علمي و شغلي در اين حيطه است.
در آزمون كارشناسي ارشد رشته حقوق تجارت بين‌الملل از داوطلبان در پنج عنوان درسي امتحان به عمل مي‌آيد كه هر يك داراي منبع خاصي براي مطالعه بوده و مواد و ضرايب هر يك به شرح جدول روبرو مي‌باشد.


عنوان درس ضريب
متون حقوقي
حقوق مدني
حقوق تجارت
بين‌الملل عمومي
بين‌الملل خصوصي
2
2
1
1
1


تاريخ : دوشنبه هجدهم آذر 1392 | 2:55 | نویسنده : هادی احمدی
حقوق بين‌الملل شاخه اي از حقوق است كه به بررسي اصول و قواعد حقوق و تكاليف حاكم بر رفتار و روابط ميان دولتها و سازمانهاي بين المللي و همچنين اشخاص حقيقي در زمينه‌هاي مختلف مي‌پردازد. دانشجويان اين رشته در طول مدت تحصيل با حقوق سازمانهاي بين‌المللي، حقوق بين‌الملل اسلامي، حقوق بين‌الملل خصوصي، متون حقوقي به زبان خارجه، مسئوليت مدني و روشهاي مسالمت آميز حل و فصل اختلافات بين‌المللي آشنا مي‌شوند به طوري كه پس از اتمام تحصيل تسلطي بر مباحث پيش گفته پيدا مي‌نمايند.
در آزمون كارشناسي ارشد رشته حقوق بين‌الملل از داوطلبان در پنج عنوان درسي امتحان به عمل مي‌آيد كه هر يك داراي منبع خاصي براي مطالعه بوده و مواد و ضرايب هر يك به شرح جدول ذيل مي‌باشد.


عنوان درس ضريب
متون حقوقي
بين الملل عمومي
حقوق اساسي
حقوق مدني (تعهدات)
بين الملل خصوصي
2
2
1
1
1


تاريخ : دوشنبه هجدهم آذر 1392 | 2:54 | نویسنده : هادی احمدی
حقوق جزا به معناي وسيع كلمه شاخه‌اي از حقوق است كه موضوع آن مطالعه‌ي جرايم و مجازات اعمالي است كه به جهت بي‌نظمي در جامعه نسبت به مرتكبين اين اعمال اجرا مي‌شود و از حقوق جزاي عمومي و اختصاصي، آيين‌دادرسي كيفري، كيفرشناسي و يا علم اداره‌ي زندانها و حقوق كيفري بين‌المللي بحث مي‌نمايد. دانشجوياني كه قصد تحصيل در اين شاخه از حقوق را داشته باشند با مباحثي چون پليس علمي يا كشف علمي جرايم، روانشناسي و روان پزشكي كيفري، جرم‌شناسي، جامعه شناسي جنايي و پزشكي قانوني نيز آشنا مي‌شوند؛ به طوري كه پس از اتمام تحصيل در مباحث پيش گفته تسلط مي‌يابند.
در آزمون كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي از داوطلبان در پنج عنوان درسي امتحان به عمل مي‌آيد كه هر يك داراي منبع خاصي براي مطالعه بوده و مواد و ضرايب هر يك به شرح جدول روبرو مي‌باشد.


عنوان درس ضريب
متون حقوقي
متون فقه
جزاي عمومي
جزاي اختصاصي
آيين دادرسي كيفري
1
1
2
2
2


تاريخ : دوشنبه هجدهم آذر 1392 | 2:53 | نویسنده : هادی احمدی
رشته حقوق عمومي به بررسي و تبيين روابط في ما بين دولت و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي هر جامعه مي‌پردازد. مفهوم قدرت و حاكميت، حدود و ثغور اعمال حاكميت عمومي و چگونگي جلوگيري از تضييع حقوق افراد جامعه توسط مقامات عمومي از مباحث عمده اين گرايش مي‌باشد. حقوق اساسي، حقوق اداري ، حقوق كار و حقوق مالي از زير‌شاخه‌هاي اين گرايش به شمار مي‌آيد و هدف نهايي آن تبيين مفهوم قدرت حاكميت و چگونگي اعمال حاكميت عمومي با توجه به حفظ حقوق اشخاص مي‌باشد.
در آزمون كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي از داوطلبان در پنج عنوان درسي امتحان به عمل مي‌آيد كه هر يك داراي منبع خاصي براي مطالعه بوده و مواد و ضرايب هر يك به شرح جدول روبرو مي‌باشد.


عنوان درس ضريب
متون حقوقي
متون فقه
بين الملل عمومي
حقوق اداري
حقوق اساسي
1
1
1
2
2


تاريخ : دوشنبه هجدهم آذر 1392 | 2:53 | نویسنده : هادی احمدی
رشته حقوق مالكيت فكري يكي از زيرشاخه‌هاي رشته حقوق خصوصي است. موضوع اين رشته حمايت از حقوقي است كه به افراد به دليل آفرينش‌ها و خلاقيت‌هاي فكري، ابداعات و نوآوريهاي آنها اعطا مي‌شود. دانشجويان اين رشته در طول مدت تحصيل با كليات حقوق مالكيت فكري، حقوق مالكيت ادبي و هنري، حقوق مالكيت صنعتي، حقوق علايم و نامهاي تجاري، حقوق رايانه و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، حقوق انتقال تكنولوژي و دانش فني و تعارض قوانين آشنايي پيدا مي‌كنند بطوري كه پس از اتمام تحصيل تسلطي بر مباحث پيش گفته پيدا مي‌نمايند.
در آزمون كارشناسي ارشد رشته حقوق مالكيت فكري از داوطلبان در چهار عنوان درسي امتحان به عمل مي‌آيد كه هر يك داراي منبع خاصي براي مطالعه بوده و مواد و ضرايب هر يك به شرح جدول روبرو مي‌باشد.


عنوان درس ضريب
متون حقوقي
حقوق مدني
حقوق تجارت
متون فقه
3
3
2
1


تاريخ : دوشنبه هجدهم آذر 1392 | 2:48 | نویسنده : هادی احمدی
متن کامل قانون جرائم رایانه‌ ای بخش یکم ـ جرائم و مجازات‌ها
فصل یکم ـ‌ جرائم علیه محرمانگی داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی
‎‎‎مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز
‎‎‎ماده (1) هرکس به طور غیرمجاز به داده ‎ها یا سیستم های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه هجدهم آذر 1392 | 2:47 | نویسنده : هادی احمدی

کلیات

 
ماده۱- دراجرایاصل (۳۵) قانوناساسیجمهوریاسلامیایرانوبند (۱۳) سیاست‏هایکلینظامدرامورقضایی،کانونوکلایدادگستریبهشرحموادآتیتشکیلمی‏شود.
 
ماده۲- وکالتدادگستریعبارتاستازنیابتونمایندگیامورحقوقیازسویاشخاصحقیقییاحقوقیدرمراجعقضاییدرمحدودهامورمحولهبرایمطالبهودفاعازحقوقموکلتوسطکسانیکهمطابقمقرراتاینقانونبرایآنانپروانهوکالتصادرمی‏شود.
 
تبصره-

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه هجدهم آذر 1392 | 2:8 | نویسنده : هادی احمدی

تغییرات اصلاحی و مصداقی است نه مبنایی بدین معنی که وقتی حرف از تغییر می زنیم به معنای تحول کلی  قانون مجازات نیست بلکه سعی شده ضعفها و اشکالات قانون قبلی پوشش داده شود برای همین اغلب احکام قانون قبلی با کمترین تغییرات محتوایی (نه شکلی ) در قانون جدید هم وجود دارد. بنابراین کسانی که مطالعه روی قانون فعلی دارند خیلی زود دانسته های خود را با قانون جدید می توانند تطبیق دهند .   

اما در دوران گذر یعنی از زمان انتشار تا زمان بروز کردن منابع مرجع و منابع آموزشی تکلیف چیست ؟ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه هجدهم آذر 1392 | 2:4 | نویسنده : هادی احمدی
در بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (9) ماده (1) و مواد (2)، (3)، (11)، (12)، (13)، (14)، (19)، (20)، (23)، (26)، (28 و تبصره آن)، (30 و تبصره آن)، (33)، (40) و (42) پس از عبارت « مواد مخدر» عبارت « يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي» اضافه گرديد.
2ـ تبصره دو به شرح زير به ماده1 قانون الحاق گرديد:
تبصره ـ رسيدگي به جرائم مواد روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد مخدر مي‌باشد.
3ـ ماده 4 قانون به شرح زير اصلاح گرديد:

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سوم دی 1391 | 20:42 | نویسنده : هادی احمدی
مثل مذاكرات مستقيم و ميانجيگري و آشتي و داوري. از لحاظ تكامل طريق قضائي حل اختلافات بين المللي ميتوان گفت حكميت اولين قدمي بوده است. بهمين مناسبت در اواخر قرن نوزدهم مجاهداتي بعمل امد كه يك ديوان حكميت, مركب از اشخاص صلاحيت دار, تشكيل گردد و پيوسته براي مراجعه كشورها آماده كار باشد. باين منظور در كنفرانسهاي بين المللي سالهاي 1899 و 1907 لاهه يكدستگاه منظم حكميت بين المللي طرح ريزي شد. ولي اين اقدام مفيد در نتيجه جنگهاي بين المللي اول ( 1914_ 18) بلا اثر ماند.

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه یازدهم آذر 1391 | 19:12 | نویسنده : هادی احمدی

نويسنده: دکتر حسين آل کجباف

چکيده
امروزه، تحولات عظيمي در تکنولوژي بوقوع پيوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمينه فن آوري ارتباطات فراملي طي چند دهه اخير بوده ايم. اينترنت عليرغم تمامي امکانات و اطلاع رساني در عرصه بين المللي که براي ما به ارمغان آورده است ولي متاسفانه بعضي از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راههاي ورود به سيستم هاي کامپيوترهاي دولتي،خصوصي و… را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسارات فراواني گرديده است. با توسعه و تحول يافتن اينترنت،در مقابل انقلاب عظيمي در ايجاد جرايم در سطح بين المللي بوجود آمده است.

لذا در بيشتر کشورهاي دنيا جرايم اينترنتي بعنوان يک معضل حاد و بسيار مهم تلقي ميگردد ودولتها درصدد پيدا نمودن راه حلهاي مختلفي در جهت جلوگيري از وقوع آن ميباشند. در حال حاضر جرايم اينترنتي با اشکال مختلفي صورت مي پذيردکه عبارتند از: کلاهبرداري اينترنتي ، سوءاستفاده از شبکه تلفني ،سوءاستفاده از کارتهاي اعتباري،وارد کردن ويروس به کامپيوترهاي ديگر،پولشويي و….. در اين تحقيق،پس از مقدمه به بررسي تاريخچه جرايم کامپيوتري ،تبيين مفهوم و ماهيت جرايم اينترنتي،بررسي انواع مختلف جرايم اينترنتي،بررسي نقاط قوت و ضعف قوانين و ارايه راهکارهاي مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم کامپيوتري خواهد پرداخت.

فصل اول: کليات 1- 1- تاريخچه جرائم كامپيوتريادامه مطلب
تاريخ : شنبه یازدهم آذر 1391 | 18:21 | نویسنده : هادی احمدی

 با پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار حكومت جمهوري اسلامي به منظور نزديك شدن ساختار بيروني و دروني نهادهاي حكومتي با اهداف نظام قوه قضائيه نيز همچون قواي اجرايي و قانونگذاري دستخوش تحولات بنيادين گرديد.

اداره اين دستگاه تا سال 1368 كه مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي به تصويب رسيد بصورت شورايي و پس از آن در اجراي اصل 156 قانون اساسي كه به انتخاب رئيس قوه قضائيه از بين مجتهدين عادل، مدير، مدّبر و آگاه به امور قضايي از سوي رهبر براي يك دوره پنج ساله تصريح مي‌نمود، با انتصاب حضرت آيت‌اله يزدي به شكل متمركز درآمد و مديريت ايشان براي پنجسال بعدي يعني تا سال 1378 تمديد گرديدادامه مطلب
تاريخ : شنبه یازدهم آذر 1391 | 18:19 | نویسنده : هادی احمدی
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی: باورهای دینی نقش مهمی در کاهش جرایم دارد
حجت‌الاسلام والمسلمين رئيسي گفت: مبارزه با فقر، توجه به خدا، اخلاق اسلامي و باورهاي ديني نقش مهمي در کاهش جرايم دارد.


ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه یکم آذر 1391 | 14:0 | نویسنده : هادی احمدی
شرط لازم وکالت رعایت شأن وکیل است

 

نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با تاکید بر اینکه قاضی و وکیل شأن برابری دارند، گفت: اصرار جامعه وکلا بر امر استقلال در دادگاه و در موارد تبلیغاتی به دلیل این است که شرط لازم وکالت رعایت شأن وکیل است.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه یازدهم آبان 1391 | 16:55 | نویسنده : هادی احمدی

مقدمه

شهروندی: از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سوم مرداد 1391 | 20:41 | نویسنده : هادی احمدی
به همين لحاظ، ضرورت وجودي يك ديوان دادگستري با اهداف يك نهاد فراگير جهاني، بسال 1944، در كنفرانس دامبارتن اوكس (3) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نكته قابل توجه راجع به اساسنامه ديوان، اين است كه اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي تقريباً اساسنامه تعديل شده ديوان دائمي دادگستري بين المللي است، كه از لحاظ شكلي، نيز تا زمان كنفرانس دامبادتن اوكس وجود داشت، و از ديدگاه ديگر، اساسنامه نويني بود كه بر طبق الگوي ديوان دائمي دادگستري بين المللي طراحي شده بود


ادامه مطلب